Open menu
     📢🆕 วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น WE GIVE A CHANCE FOR YOU 🔖
  • All
  • ข่าวกิจกรรมหน่วยจัดฯ
  • ข่าวและกิจกรรม

ประชุมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ปี 1/2567 ประจำหน่วยจัดการศึกษาอำเภอคำชะอี วิทยาลัยชุมชนมุกดาหา...

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน วชช.มุกดาหาร ครั้งที่ 20 ปีกา...

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษานำศักยภาพ ด้านด...

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประ...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดย นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกด...

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้จัดกิจกรรม Show & Share (Reading and Writing Tha...

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ...

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนถวา...

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ Thai pbs ในรายการ "รายการที่นี่ประเทศไทย" บันทึกเทปโทรทัศ...

6

วีดีโอแนะนำวิทยาลัย

 
แนะนำวิทยาลัย
47 views