หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > งานสานพลังรอยด้วยงใจ ตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง ครั้งที่ 2