หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ