หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร