หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > พิธีไหว้ครูและต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2559