หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > "การสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่ดีสำหรับคนไทย" (อุ่นไอรักคลายร้อนที่มุกดาหาร).