หน้าหลัก > ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศการขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุทางราชการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
    เขียนวันที่ 17/05/2559

            วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประสงค์จะขายโดยงิธีทอดตลาดพัสดุทางราชการที่หมดความจำเป็นในงานราชการ จำนวน 82 รายการ ผู้สนใจสาารถติดต่อขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ถึง 15 มิถุนายน 2559  โทร. 042-04949

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ (เอกสารประกาศวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร)