หน้าหลัก > ข่าวประกาศ

 • ประกาศรับสมัครเข้าทำงานในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG phase 2 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 37 ตำบล รับสมัคร 2 ตำแหน่ง จำนวน 364 อัตรา รายละเอียดและการสมัครออนไลน์ได้ที่ u2t.ac.th
  เขียนวันที่ 16/06/2565

  ประกาศรับสมัครผู้สนใจทำงานในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG phase 2 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 37 ตำบล รับสมัคร 2 ตำแหน่ง จำนวน 364 อัตรา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 เดือน (กรกฏาคม - กันยายน 2565) 

  วัตถุประสงค์โครงการ U2T BCG

  โครงการ U2T BCG มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งที่ยังอยู่ในระหว่างการหางาน หรือกำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ให้มีการเติบโตและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมในโครงการนี้จะต้องเข้าไปทำงานกับชุมชน “เป็นระยะเวลา 3 เดือน” ผ่านการใช้หลักการ BCG เพื่อเพิ่มรายได้ของแต่ละตำบลทั้งสิ้นร้อยละ 10 นับจากวันเริ่มโครงการจนวันสิ้นสุดโครงการ

  ลักษณะงาน จะมีการลงพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ ทำงานร่วมกับคนในชุมชนโดยมีมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยกำกับดูแล เพื่อหาข้อมูล ประสานงานกับชุมชน หากลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การยกระดับชุมชนโดยใช้หลัก BCG  เช่น จัดประชุม อบรมให้ความรู้ ยกระดับสินค้าชุมชน ส่งเสริมการตลาด เป็นต้น

  คุณสมบัติผู้สมัครแต่ละประเภท
  ผู้สมัครจะมีทั้งหมด 2 ประเภทดังต่อไปนี้ 

  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

  1. บุคคลจากตำบล (ตำแหน่งประชาชน): เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในตำบลเดียวกับตำบลที่ผู้สมัครจะเข้าร่วมโครงการ รับจำนวน 182 อัตรา (เฉพาะพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร) ได้รับค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน
  2. นักศึกษาจบใหม่ (ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่): เป็นผู้ที่จบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่เกิน 5 ปี รับจำนวน 182 อัตรา (เฉพาะพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร) ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน

  รายละเอียดและการสมัครออนไลน์ได้ที่ u2t.ac.th รายละเอียดดังนี้

  วิธีการรับสมัคร คลิกชมวีดีโอ                                                  สมัครออนไลน์ที่นี่