หน้าหลัก > ข่าวประกาศ

  • วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริกรานต์ พรหมเสนา นักศึกษา สาขาโลจิสติกส์ รุ่น 4 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ที่ได้รับคัดเลือก ได้รับโล่ชูเกียรติคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2562
    เขียนวันที่ 03/12/2562

    จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีรับมอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562

    เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 พร้อมนำนางสาวศิริกรานต์ พรหมเสนา อายุ 26 ปี บุคลากรของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นผู้พิการประเภททางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2562 ของจังหวัดมุกดาหาร เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ และประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ และหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ

    ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมปริ๊นซ์ บอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ