หน้าหลัก > ข่าวประกาศ

 • งานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2558-2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างน้าว ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
  เขียนวันที่ 23/07/2561

  งานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2558-2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างน้าว ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย
  การเข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
  ลำดับ
    รายการสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
  ผู้สำเร็จกาศึกษาชาย
  ราคา (บาท)
  ผู้สำเร็จกาศึกษาหญิง
  ราคา (บาท)
  1
    หัวข็มขัด
  65.00  
  65.00  
  2
    เนคไท
  85.00  
  -  
  3
    เข็มติดเนคไท
  60.00  
  -  
  4
    เข็มติดเสื้อนักศึกษา
  60.00  
  60.00  
  5
    ปกอนุปริญญาบัตร
  200.00  
  200.00  
  6
    เข็มวิทยะฐานะ
  120.00  
  120.00  
  7
    ตุ้งติ้งติดปกเสื้อ
  -  
  60.00  
  8
    กระดุม (ชุด)
  -  
  55.00  
  9
    ค่ามัดจำและเช่าชุดครุย (หรือซื้อชุดครุย)
  650.00  
  650.00  
  10   ค่าขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา 200.00 200.00
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชาย/หญิง
  1,440.00  
  1,410.00  
  *** หมายเหตุ ***
  1. หากนำเฉพาะชุดครุยมาคืนจะได้รับเงินค่ามัดจำคืน จำนวน 400 บาท

  ระเบียบพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร (สูจิบัตร) ==> ดาวน์โหลดไฟล์ Coming Soon

   

  กำหนดการ ==> ดาวน์โหลดไฟล์ Coming Soon