หน้าหลัก > ข่าวประกาศ

  • ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    เขียนวันที่ 11/06/2561

    สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา ได้แก่ นักวิชาการศึกษา จำนวน 9 อัตรา นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา นักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2561 ที่ : https://bcca.thaijobjob.com/ หรือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.bcca.go.th หัวข้อ ประกาศรับสมัคร สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 2800091 – 6 ต่อ 4036 – 4040 และวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการรับสมัครพนักงานราชการ

    คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม ที่นี่