หน้าหลัก > ข่าวประกาศ

  • งานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557
    เขียนวันที่ 09/09/2558

           วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารมีกำหนดงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมช้างน้าว อาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย อ.เมือง จ.มุกดาหาร และในส่วนการจัดพิธีซ้อมรับอนุปริญญาบัตร จะแจ้งวันและเวลาให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์