หน้าหลัก > รายละเอียด

 • ประสาทอนุปริญญา

  ประกาศแจ้งนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - 2564 ให้เข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดย พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ
  ***************************************************
  วันซ้อมใหญ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2565
  ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

  https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc2GEEt65ccdC.../viewform
  ภายใน 25 พฤศจิกายน 2565 นี้
  ###############################

  ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ อ.กัญญาภัค 093-3239324 | อ.ปิยะนุช 096-3615829 | อ.ณัฐริกา 091-4532461

  รายละเอียดอื่นๆ