ข่าวประกาศ

 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่ายการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   [13/01/2559] 
 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2558   [25/12/2558] 
 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   [04/12/2558] 
 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   [17/11/2558] 
 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15 ธ.ค. 2558 ให้นักศึกเตรียมเอกสารดังนี้...   [18/11/2558] 

เปิดหลักสูตรฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ
(หลักสูตรระยะสั้น)

เปิดหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน

ลงทะเบียนเข้าอบรม »

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ข่าวรายเดือน/วารสาร

สังคมออนไลน์

วีดีโอ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ข่าวกิจกรรม

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมช้างน้าว อาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  [15/12/2558] 
กีฬาภายในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ปีการศึกษา 2558 วันที่ 13 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมุกดาหาร  [13/12/2558] 
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านการคอรัปชั่น กับหน่วยงานราชการภายในจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวันต้านคอรัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2558  [09/12/2558] 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวัน 5 ธันวาคม 2558  [05/12/2558] 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพกำหรับนัศึกษาเพื่อการเรียนรู้ สำหรับศตวรรษที่ 21 (การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  [20/11/2558] 

ข่าวกิจกรรมฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ

 การฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกง จากผ้าหมักโคลนและผ้าฝ้ายตะลุง รุ่นที่ 1/2559  [21/11/2558] 
 การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสวยทรผมสตรี รุ่นที่ 1 /2559  [14/12/2558] 
 การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น 2  [12/01/2557] 
 การฝึกอบรม Mikrotic and Ubiquiti Basic รุ่นที่1/2558  [10/06/2558] 

โครงการ/Project-Based

 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและประเมินผลการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปีงบประมาณ 2558  [31/08/2558] 
 ผู้อำนวยการ วชช.มห. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าไค้-นาแล  [20/05/2558] 

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารมีความประสงค์เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบแลนและไฟฟ้า  [24/12/2558]  
  • มคอ. (TQF:HEd)

  • ประกันคุณภาพการศึกษา

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  • สภา วชช.มห.

  • หน่วยจัดการศึกษา

  • บุคลากร

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บลิงค์