ข่าวประกาศ

เปิดหลักสูตรฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ
(หลักสูตรระยะสั้น)

เปิดหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน

ลงทะเบียนเข้าอบรม »

ภาพกิจกรรมล่าสุด

วีดีโอ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 7  คน   ปีนี้ 220 คน   ปีที่แล้ว 0  คน

ข่าวกิจกรรม

วชช.มห. MOU ร่วมกับ อบจ.จังหวัดมุกดหารและหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร
Date:21/04/2558
วิทยาลัยชุมชนมุกดหารจักกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 2557
Date:21/04/2558

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรมฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ

โครงการ/Project Base

 • มคอ. วชช.มุกดาหาร

  xxxxxx

  xxxxxxxxxxx

  xxxxxx

  xxxxxxxxxxx

 • ประกันคุณภาพการศึกษา

  xxxxxx

  xxxxxxxxxxx

  xxxxxx

  xxxxxxxxxxx

 • ดาวน์โหลด

  xxxxxx

  xxxxxxxxxxx

  xxxxxx

  xxxxxxxxxxx