ข่าวรายเดือน/วารสาร

ภาพกิจกรรมล่าสุด

เปิดหลักสูตรฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ
(หลักสูตรระยะสั้น)

เปิดหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน
 ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำหลักสูตร

ลงทะเบียนเข้าอบรม »

ระบบบริการ

สังคมออนไลน์

วีดีโอ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ข่าวประกาศ

 แจ้งนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยฯจะจัดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559   [18/05/2559] 
 ประกาศ เลื่อนวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 และจะแจ้งวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ให้ทราบทางเว็บไซต์ต่อไป   [04/05/2559] 
 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่ายการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   [13/01/2559] 
 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2558   [25/12/2558] 
 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   [04/12/2558] 

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเข้าร่วมงานมหกรรมส้มตำอิสาน วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2559 ณ เช็นทรัลพลาชา จังหวัดอุบลราชธานี  [18/05/2559] 
การประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมภูผาเทิบ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  [06/03/2559] 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูผู้สอน วิทยากร หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจำปี 2559 ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุนันทา แสงทอง อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารงานว  [04/02/2559] 
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยชุมชนยโสธรและวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  [26/02/2559] 
นางสาวธารทิพย์ ปามุทา นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ยุวโฆษก รุ่น 9  [10/01/2559] 

ข่าวกิจกรรมฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ

หลักสูตรกาารทำอาหารว่างประเภทนึ่ง รุ่นที่ 4 จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11-19 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาบ้านเดชจำนงค์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  [11/06/2559] 
การฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกง จากผ้าหมักโคลนและผ้าฝ้ายตะลุง รุ่นที่ 1/2559  [21/11/2558] 
การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสวยทรผมสตรี รุ่นที่ 1 /2559  [14/12/2558] 
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น 2  [12/01/2557] 
การฝึกอบรม Mikrotic and Ubiquiti Basic รุ่นที่1/2558  [10/06/2558] 

โครงการ/Project-Based

โครงการจัดการความรู้แปรรูปผลผลิตถั่วลิสงเป็นถั่วลิสงไอศครีม น้ำนมถั่วลิสง และถั่วลิสงคั่วทราย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  [09/02/2559] 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและประเมินผลการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปีงบประมาณ 2558  [31/08/2558] 
ผู้อำนวยการ วชช.มห. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าไค้-นาแล  [20/05/2558] 

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศการขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุทางราชการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  [17/05/2559]  
 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารมีความประสงค์เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบแลนและไฟฟ้า  [24/12/2558]  
  • มคอ. (TQF:HEd)

  • ประกันคุณภาพการศึกษา

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  • สภา วชช.มห.

  • หน่วยจัดการศึกษา

  • บุคลากร

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บลิงค์