หน้าหลัก > รายละเอียด

  • ไหว้ครู และรับน้องใหม่ 2560

             แจ้งนักศึกษาทุกท่าน  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารมีกำหนดจัดกิจกรรมไหว้ครู และต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. 

              เอกสารกำหนดการ ===> ดาวน์โหลด

    สิ่งที่ต้องเตรียมมา เพิ่มเติมคือ รองเท้าแตะและรองเท้าผ้าใบ เสื้อยึด กางเกงวอมส์ (พร้อมสำหรับทำกิจกรรม)
    ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น (ถ้ามี)  ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี)