ข่าวรายเดือน/วารสาร

ภาพกิจกรรมล่าสุด

เปิดหลักสูตรฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ
(หลักสูตรระยะสั้น)

เปิดหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน
 ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำหลักสูตร

ลงทะเบียนเข้าอบรม »

ระบบบริการ

สังคมออนไลน์

วีดีโอ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ข่าวประกาศ

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร   [22/08/2559] 
 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   [17/08/2559] 
 แจ้งอาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน วชช.มห. จัดงานพิธีไหว้ครู และต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2559   [15/08/2559] 
 แจ้งนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยฯจะจัดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559   [18/05/2559] 
 ประกาศ เลื่อนวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 และจะแจ้งวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ให้ทราบทางเว็บไซต์ต่อไป   [04/05/2559] 

ข่าวกิจกรรม

วชช.มห. ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ (มุกดาหาร) จัดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน (ปลูกป่าและสร้างฝ่ายชะลอน้ำ) ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  [12/07/2559] 
วชช.มห. จัดโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านวิชาการแก่อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ วชช.มห. ในวันที่ 11-12 กรกฏาคา 2559  [11/07/2559] 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากสถาบันบริหารศาสตร์สะหวัน (สบส) Savan Institute of Management (SIM) มาศึกษาดูงานที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วันที่ 8 ก.ค 2559  [08/07/2559] 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเปิดศูนย์ความรู้กินได้มุกดาหาร OKMD โดย ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานในพิธี ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 08.00-16.30 น.  [29/06/2559] 
งานปฐมนิเทศนักศกษาใหม่ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วันที่ 11 มิถุนายน 2559  [11/06/2559] 

ข่าวกิจกรรมฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ

พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์ทางเลือก (การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) ณ ศูนย์การเรียนรู้แบบพ่งตนเอง สวนป่านาบุญ (หมอเขียว) อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  [25/06/2559] 
หลักสูตรกาารทำอาหารว่างประเภทนึ่ง รุ่นที่ 4 จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11-19 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาบ้านเดชจำนงค์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  [11/06/2559] 
การฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกง จากผ้าหมักโคลนและผ้าฝ้ายตะลุง รุ่นที่ 1/2559  [21/11/2558] 
การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสวยทรผมสตรี รุ่นที่ 1 /2559  [14/12/2558] 
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น 2  [12/01/2557] 

โครงการ/Project-Based

โครงการจัดการความรู้แปรรูปผลผลิตถั่วลิสงเป็นถั่วลิสงไอศครีม น้ำนมถั่วลิสง และถั่วลิสงคั่วทราย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  [09/02/2559] 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและประเมินผลการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปีงบประมาณ 2558  [31/08/2558] 
ผู้อำนวยการ วชช.มห. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าไค้-นาแล  [20/05/2558] 

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศการขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุทางราชการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  [17/05/2559]  
 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารมีความประสงค์เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบแลนและไฟฟ้า  [24/12/2558]  
  • มคอ. (TQF:HEd)

  • ประกันคุณภาพการศึกษา

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  • สภา วชช.มห.

  • หน่วยจัดการศึกษา

  • บุคลากร

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บลิงค์