ข่าวประกาศ

เปิดหลักสูตรฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ
(หลักสูตรระยะสั้น)

เปิดหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน

ลงทะเบียนเข้าอบรม »

ภาพกิจกรรมล่าสุด

สังคมออนไลน์

วีดีโอ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 6  คน   ปีนี้ 107 คน   หมั้งหมด 107  คน
เริ่มนับวันที่ 23 มิถุนายน 2558

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรมฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ

โครงการ/Project Base

 • มคอ. วชช.มุกดาหาร

  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาเกษตรและอาหาร
 • ประกันคุณภาพการศึกษา

  ประกันคุณภาพภายใน
  ประกันคุณภาพภายนอก
 • ดาวน์โหลด

  เอกสารคำร้อง
  แบบลาพักการเรียน
  แบบคำร้องขอจบ
  ปฏิทินการศึกษา

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บลิงค์