ข่าวประกาศ

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558   [Date:30/05/2558] 

เปิดหลักสูตรฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ
(หลักสูตรระยะสั้น)

เปิดหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน

ลงทะเบียนเข้าอบรม »

ภาพกิจกรรมล่าสุด

สังคมออนไลน์

วีดีโอ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ขณะนี้  2  คน
วันนี้  22  คน ปีนี้  2953 คน
เดือนนี้  516  คน ทั้งหมด  2953  คน
เริ่มนับวันที่ 1 มิถุนายน 2558

ข่าวกิจกรรม

 วชช.มห. ร่วมกับจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ในงานกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2558  [Date:20/05/2558]
 วชช.มห มอบของขวัญและคืนความสุขแก่ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล  [Date:20/05/2558]
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน วชช.มห  [Date:20/05/2558]
 วิทยาลัยชุมชนมุกดหารจักกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 2557  [Date:21/04/2558]
 วชช.มห. MOU ร่วมกับ อบจ.จังหวัดมุกดหารและหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร  [Date:21/04/2558]

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรมฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ

  การฝึกอบรม Mikrotic and Ubiquiti Basic รุ่นที่1/2558  [Date:10/06/2558]

โครงการ/Project-Based

 ผู้อำนวยการ วชช.มห. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าไค้-นาแล  [Date:20/05/2558]
 • มคอ. วชช.มุกดาหาร

  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาเกษตรและอาหาร
 • ประกันคุณภาพการศึกษา

  ประกันคุณภาพภายใน
  ประกันคุณภาพภายนอก
 • ดาวน์โหลด

  เอกสารคำร้อง
  แบบลาพักการเรียน
  แบบคำร้องขอจบ
  ปฏิทินการศึกษา

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บลิงค์